วนกรอีโคทัวร์ ท่องเที่ยว, แพคเกจทัวร์, ท่องเที่ยว, ทัวร์, โปรแกรมทัวร์
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ เกร็ดธรรมชาติ กิจกรรมทางบ้าน ห้องแสดงภาพ ของที่ระลึก สมุดเยี่ยม
เที่ยวกับวนกร สนุก ปลอดภัย ได้สาระ
“ทัวร์ที่จัดทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ รวมทั้งวันธรรมดาที่มีลูกทัวร์ตั้งแต่ 7 ท่านขึ้นไป เป็นโปรแกรมนำเที่ยวแบบสำเร็จรูปแต่ไม่ตายตัว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในส่วนของรายละเอียดปลีกย่อยตามที่ท่านต้องการ มีทั้งโปรแกรมนำเที่ยวเขาใหญ่, ทีลอซู, เกาะช้าง, เกาะขาม, จันทบุรี และโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายให้เลือกใช้บริการ”
 

“ทัวร์ที่จัดทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ รวมทั้งวันธรรมดาที่มีลูกทัวร์ตั้งแต่ 7 ท่านขึ้นไป เป็นโปรแกรมนำเที่ยวแบบสำเร็จรูปแต่ไม่ตายตัว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในส่วนของรายละเอียดปลีกย่อยตามที่ท่านต้องการ มีทั้งโปรแกรมนำเที่ยวเขาใหญ่, ทีลอซู, เกาะช้าง, เกาะขาม, จันทบุรี และโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายให้เลือกใช้บริการ”

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ..

 
“ก่อนจะตัดสินใจเลือกใช้บริการลองไปชมภาพและเรื่องราวจากการจัดทัวร์เหมาครั้งที่ผ่านๆมาของเราดูก่อนซิครับ เผื่อว่าจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจให้ท่านได้บ้าง (มีข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าแต่ละราย)”
 

“ก่อนจะตัดสินใจเลือกใช้บริการลองไปชมภาพและเรื่องราวจากการจัดทัวร์เหมาครั้งที่ผ่านๆมาของเราดูก่อนซิครับ เผื่อว่าจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจให้ท่านได้บ้าง (มีข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าแต่ละราย)”

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ..

 
กิจกรรมสื่อความหมายธรรมชาติเพื่อถ่ายทอดให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจในความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ มีให้เลือกถึง 5 โปรแกรม ทั้งโปรแกรมทางบก ( ป่าเขา ) และทะเล
 

กิจกรรมสื่อความหมายธรรมชาติเพื่อถ่ายทอดให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจในความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ มีให้เลือกถึง 5 โปรแกรม ทั้งโปรแกรมทางบก ( ป่าเขา ) และทะเล

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ..

 
แพ็คเกจทัวร์ระนองและภาคใต้ตอนบน
 

แพ็คเกจนำเที่ยวจังหวัดระนองและภาคใต้ตอนบนทั้งพังงา ภูเก็ต เกาะพีพี เกาะเต่า เกาะสมุย เกาะนางยวน เขื่อนเชี่ยวหลาน เกาะสุรินทร์ สิมิลัน เกาะสอง เกาะสน เกาะพยาม ล่องแพพะโต๊ะ อาบน้ำแร่ระนอง ฯล

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ..

 
แพ็คเกจทัวร์ภาคกลางและตะวันออก
 

แพ็คเกจนำเที่ยวเขาใหญ่ แก่งกระจาน กาญจนบุรี สัตหีบ พัทยา ระยอง จันทบุรี เกาะช้าง เกาะกูด ล่องแก่งหินเพิง ล่องแก่งโป่งน้ำร้อน ฯล

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ..

 
นำเที่ยวแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับผู้สนใจเฉพาะด้าน เช่นดูนก ดูผีเสื้อ ศึกษาพรรณพืช นิเวศวิทยาป่าไม้ สำหรับกลุ่มที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน โดยวิทยาการผู้เชี่ยวชาญ
 

นำเที่ยวแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับผู้สนใจเฉพาะด้าน เช่นดูนก ดูผีเสื้อ ศึกษาพรรณพืช นิเวศวิทยาป่าไม้ สำหรับกลุ่มที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน โดยวิทยาการผู้เชี่ยวชาญ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ..

 
กิจกรรมนำเที่ยวที่ไม่แสวงผลกำไรร่วมสำรวจไปกับทีมงานวนกรอีโคทัวร์ในลักษณะแบบหารเฉลี่ย
 

กิจกรรมนำเที่ยวที่ไม่แสวงผลกำไรร่วมสำรวจไปกับทีมงานวนกรอีโคทัวร์ในลักษณะแบบหารเฉลี่ย

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ..

 
 
 

กิจกรรมสื่อความหมายธรรมชาติ / ค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์

     เยาวชนคือทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในทุกๆด้านของชาติในอนาคต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เช่นกัน คงต้องฝากความหวังไว้กับนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์เหล่านี้ สิ่งที่ผู้ใหญ่ในปัจจุบันสามารถทำได้ก็คือการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้พวกเขาได้รู้จักรัก หวงแหน และเห็นความสำคัญของทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ สัตว์ป่า หรือว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัว

กิจกรรมสื่อความหมายธรรมชาติ

     วนกรอีโคทัวร์ ขออาสาพัฒนาและร่วมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรให้เยาวชนเหล่านี้ เรามีความพร้อมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางวิชาการ บุคลากรผู้มีความสามารถ และความตั้งใจที่มีอย่างเปี่ยมล้น

        การชี้นำให้เยาวชนเห็นความสำคัญเพื่อที่จะพัฒนามาเป็นความรัก ความหวงแหนในทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะต้องเริ่มต้นจากการแนะนำให้เขาได้รู้จักกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเสียก่อน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลักษณะ บทบาทหน้าที่ รวมทั้งความสัมพันธ์ของสิ่งหนึ่งที่มีหรือส่งผลต่ออีกสิ่งหนึ่งหรืออีกหลายๆสิ่ง เรามีความพร้อมของบุคลากรที่จะถ่ายทอดและให้คำแนะนำในสิ่งต่างๆเหล่านี้ ด้วยทีมงานจากคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันที่ให้การศึกษาด้านวิชาการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม เราจึงมีความมั่นใจในบุคลากรที่มีอยู่ว่าจะสามารถสร้างผลงานให้มีคุณภาพและบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้อย่างแน่นอน
      พร้อมรับใช้ท่านด้วยบริการรับจัดกิจกรรมสื่อความหมายธรรมชาติหรือค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ในราคาประหยัดให้กับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต่างๆที่สนใจ มีให้เลือกถึง 2 โปรแกรมด้วยกัน


1) โปรแกรมค่ายเยาวชนรักษ์ป่า สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

     จัดที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช เขตสงวนชีวมณฑลโลก (Biosphere Research) อ.วังน้ำเขียว
จ.นครราชสีมา เรียนรู้จากห้องเรียนสีเขียวด้วยกิจกรรมท่องป่าศึกษาธรรมชาติ สนุกสนานกับกิจกรรมรักษ์ป่าฮาเฮ กิจกรรมดูนก ดูดาว ส่องแมลง และกิจกรรมแคมป์ไฟ ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

โปรแกรมค่ายเยาวชนรักษ์ป่า
(สนใจคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

2) โปรแกรมค่ายเยาวชนรักษ์ทะเลไทย อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

     สัมผัสธรรมชาติอันงดงามของห้องเรียนสีครามที่ท้องทะเลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี สนุกสนานกับ
กิจกรรมรักษ์ทะเลเฮฮา กิจกรรมดำน้ำชมปะการังที่เกาะแสมสาร ชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลและเรือหลวงจักรีนฤเบศร์ ตลอดจนกิจกรรมแคมป์ไฟ ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

โปรแกรมค่ายเยาวชนรักษ์ป่า

(สนใจคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการติดต่อและได้มีโอกาสรับใช้ท่านในเร็วๆนี้ โรงเรียนหรือสถาบัน การศึกษาใดที่สนใจกรุณาติดต่อมาได้ที่

คุณบวร  089-2448545

หรือส่งอีเมล์มาที่
w-ecotour@hotmail.com


 
 
 
 
เที่ยวกับวนกร สนุก ปลอดภัย ได้สาระ
 
[ หน้าแรก ] [ โปรแกรมทัวร์ ] [ เกร็ดธรรมชาติ ] [ กิจกรรมทางบ้าน ] [ ห้องแสดงภาพ ] [ ของที่ระลึก ] [ สมุดเยี่ยม ]
   
© 2002 : www.wanakorn.com ; เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่12/554
Power By : Siamwebapplication.com