วนกรอีโคทัวร์ ทัวร์ ล่องแก่ง โปรแกรมทัวร์ เที่ยว สัมนา สถานที่ท่องเที่ยว Package  tour แพจเกจทัวร์ ท่องเที่ยงเชิงนิเวศน์ สัตว์ป่า เกาะช้าง หัวหิน เกาะเสม็ด ท่องเที่ยว
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ เกร็ดธรรมชาติ กิจกรรมทางบ้าน ห้องแสดงภาพ ของที่ระลึก สมุดเยี่ยม
 

เงื่อนไขการจองทัวร์

 

การจอง

1) กรณีที่ท่านมีสมาชิกร่วมเดินทางขั้นต่ำ 5 คน (สามารถกำหนดวันเดินทางและยืนยันการจองได้เลย)
จะต้องทำการจองก่อนถึงกำหนดเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
2) กรณีที่มีสมาชิกไม่ถึง 5 คน (สามารถกำหนดวันเดินทางได้ แต่ยังไม่สามารถยืนยันการจองได้) จะต้อง
ทำการจองก่อนถึงกำหนดเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน และรอฟังผลเพื่อยืนยันการจองไม่เกิน 10 วัน
หลังจากวันที่รับแจ้งจอง

ยืนยันการจอง

การยืนยันการจองสามารถกระทำได้เมื่อมีสมาชิกร่วมเดินทางตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ซึ่งอาจจะเป็นสมาชิกในกลุ่ม/ครอบครัวเดียวกัน หรือมาจากต่างกลุ่ม ต่างคณะมารวมกลุ่มกันในลักษณะการร่วมเดินทางไปด้วยกัน (Join Group) ก็ได้
การยืนยันการจองจะเสร็จสมบูรณ์หลังจากท่านชำระเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 40 % ของอัตราค่าบริการที่กำหนดในแต่ละแพ็คเกจ ตามจำนวนลูกทัวร์ที่แจ้งยอดยืนยันการจอง เช่น กรณีที่ท่านจองแพ็คเกจทัวร์เจาะลึกเมืองระนอง โดยมียอดยืนยันการจองที่ 7 ท่าน อัตราค่าบริการ (กรณีเดินทางเอง) จะอยู่ที่ท่านละ 4,800 บาท ซึ่งจะต้องชำระค่ามัดจำ 40 % หรือเท่ากับท่านละ 1,920 บาท

ยืนยันการเดินทาง

หลังจากยืนยันการจองโดยชำระค่ามัดจำ 40 % แล้ว ท่านจะต้องยืนยันการเดินทางโดยการชำระค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดอีก 60 % โดยจะต้องดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน

วิธีการชำระเงิน

การชำระเงินเพื่อยืนยันการจอง และยืนยันการเดินทาง สามารถกระทำได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารใดธนาคารหนึ่งต่อไปนี้
1) ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนพระราม 9 ประเภทบัญชี ; ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “นายบวร ทองเขียว”
หมายเลขบัญชี 713-2-32168-4
2) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนพระรามที่ 2 (เคหะธนบุรี 3) ประเภทบัญชี ; ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “วนกรอีโคทัวร์ โดยนายบวร ทองเขียว”
หมายเลขบัญชี 342-1-23126-1
เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์สำเนาใบ Pay-in มาที่คุณบวร เบอร์แฟกซ์ 038-431532 หรือสแกนใบ Pay-in แล้วส่งอีเมล์มาที่ w-ecotour@hotmail.com

ข้อกำหนดต่างๆ (โปรดอ่าน)

1) วนกรอีโคทัวร์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่ามัดจำใดๆให้แก่ท่าน ในกรณีที่ท่านขอยกเลิกการจองทัวร์ ทั้ง
เงินมัดจำเพื่อยืนยันการจอง หรือเงินค่าทัวร์ทั้งหมดที่ได้ชำระเพื่อยืนยันการเดินทาง แต่ท่านสามารถหา
คนมาใช้สิทธ์แทนโดยการขายต่อหรือฝากให้ทางวนกรฯช่วยขายให้ กรณีที่ขายได้ ทางเรายินดีคืนเงิน
ให้กับท่านโดยหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นจำนวน 500 บาท (หักเฉพาะกรณีฝากขายเท่านั้น)
2) กรณีที่ท่านผิดนัดไม่ได้ชำระค่ามัดจำหรือค่าบริการส่วนที่เหลือเพื่อยืนยันการเดินทาง ทางวนกรฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง และริบเงินมัดจำทั้งหมดจากท่าน

 
 

 
เที่ยวกับวนกร สนุก ปลอดภัย ได้สาระ
 
[ หน้าแรก ] [ โปรแกรมทัวร์ ] [ เกร็ดธรรมชาติ ] [ กิจกรรมทางบ้าน ] [ ห้องแสดงภาพ ] [ ของที่ระลึก ] [ สมุดเยี่ยม ]
   
© 2002 : www.wanakorn.com ; เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/554 .dealmonitors
Free Web Counter