วนกรอีโคทัวร์ ทัวร์ ล่องแก่ง โปรแกรมทัวร์ เที่ยว สัมนา สถานที่ท่องเที่ยว Package  tour แพจเกจทัวร์ ท่องเที่ยงเชิงนิเวศน์ สัตว์ป่า เกาะช้าง หัวหิน เกาะเสม็ด ท่องเที่ยว
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ เกร็ดธรรมชาติ กิจกรรมทางบ้าน ห้องแสดงภาพ ของที่ระลึก สมุดเยี่ยม
 

SR 301 ; สมุย เกาะเต่า เกาะนางยวน (จัดทั้งปี)

สมุย เกาะเต่า เกาะนางยวน ดำน้ำชมปะการัง

 

สัมผัสธรรมชาติอันสวยงามของท้องทะเลอ่าวไทยด้วยแพ็คเกจนำเที่ยวเกาะเต่า เกาะนางยวน แหล่งดำน้ำชมปะการังอันงดงาม พักรีสอร์ทบนเกาะสมุย นำชมหินตา หินยาย ไหว้พระพุทธโคดม บริการพร้อมอาหาร 6 มื้อ

แพ็คเกจนี้สามารถเปลี่ยนโปรแกรมนำเที่ยวจากเกาะเต่า เกาะนางยวน มาเป็นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองแทนได้

วันแรก ;       ซิตี้ทัวร์เกาะสมุย - ไหว้พระใหญ่ – หินตา หินยาย

09:00-11:30 น.       ทีมงานรอรับทุกท่านที่ท่าเรือเฟอรี่หรือสนามบินเกาะสมุย (เวลาที่แน่นอนในการรับขึ้นอยู่กับการเดินทางของลูกค้าเป็นหลัก ว่าเดินทางโดยรถประจำทางหรือเครื่องบิน เที่ยวใหน และมาถึงเมื่อไหร่ แต่ควรมาถึงจุดนัดหมาย 11:30 น. เป็นอย่างช้า)
11:30 น.       นำเที่ยวรอบเกาะ แวะจุดชมวิว ชม“หินตา หินยาย”ประติมากรรมแห่งธรรมชาติที่น่าทึ่งแบบทะลึ่งๆของเกาะสมุย พร้อมเลือกซื้อของฝาก จากนั้นเดินทางนมัสการพระพุทธโคดม พระพุทธรูปขนาดใหญ่ และเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ประจำเกาะสมุย รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านบิ๊กจิ๋ว ซีฟู๊ด (1)

สมุย

15:00 น.       เช็คอินน์เข้าที่พัก เนเชอรัล วิง รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดบางปอ หรือ โนวาสมุย รีสอร์ท หาดเฉวง หรือ ละไมบุรี หรือเทียบเท่า / พักผ่อนตามอัธยาศัย

สมุย

18:30 น.       รับประทานอาหารเย็น (2)

 

วันที่สอง ; สมุย – หมู่เกาะอ่างทอง – ดำน้ำชมปะการัง

06:00 น.       รับประทานอาหารเช้า (3) นั่งรถตู้จากที่พัก สู่ท่าเรือพระลาน หาดแม่น้ำ
07:00 น.       ออกจากท่าเรือ โดยเรือเร็วลมพระยา (Joint Group) เพื่อเดินทางไปยังเกาะเต่า พร้อมอาหารว่าง ชา กาแฟ ขนม
09.30 น.       ถึงท่าเรือแม่หาด เกาะเต่า สนุกสนานกับการเล่นน้ำบริเวณเกาะนางยวน หาดทรายขาว ขึ้นจุดชมวิวชม VIEW POINT ที่แสนงดงาม ถ่ายรูปทิวทัศน์ ของทะเลแหวก กลางอ่าวไทยที่สวย เห็นหาดทรายขาว น้ำใส สนุกสนานกับการเล่นน้ำ และผักผ่อนตามอัธยาศัยบริเวณชายหาด

สมุย

12.30 น.       รับประทานอาหารกลางวันแบบ Buffet บนเรือ (4)
13:30 น.       ชมปิเล๊ะ หรือทะเลในหุบเขาที่งดงามที่สุดในประเทศไทยที่เกาะแม่เกาะ ท้องน้ำสีเขียวมรกตที่รายล้อมด้วยหุบผาหินปูนสูงชัน ถึงเวลาอำลาหมู่เกาะอ่างทองด้วยความประทับใจ

สมุย

15.00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือแม่หาด เกาะเต่า สู่ท่าเรือพระลาน เกาะสมุย
16:30 น. ถึงท่าเทียบเรือ นั่งรถตู้กลับที่พัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย
18:30 น. รับประทานอาหารเย็น (5)

***โปรแกรมในวันนี้สามารถเปลี่ยนจากนำเที่ยวจากเกาะเต่า เกาะนางยวน มาเป็นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองแทนได้***

click

 
วันที่สาม ; เกาะสมุย - กรุงเทพฯ

06:30 น. รับประทานอาหารเช้า (6)
08:00 น. เช็คเอ้าท์ / รถตู้รับท่านจากที่พัก สู่ท่าเรือเฟอรี่ หรือสนามบินสมุย ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ(เวลาที่แน่นอนในการเช็คเอ้าท์ขึ้นอยู่กับการเดินทางของลูกค้าเป็นหลัก ว่าเดินทางกลับโดยรถประจำทางหรือเครื่องบิน เที่ยวใหน เวลาเท่าไหร่ โดยที่ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัยที่โรงแรมได้จนถึงเวลา 12:00 น.)

อัตราค่าบริการ ((สำหรับลูกทัวร์ชาวไทย) แยกตามโปรแกรมนำเที่ยววันที่สอง)

**รับจำนวนขั้นต่ำ 2 ท่าน / สามารถกำหนดวันเดินทางได้ **

สมุย

ค่าบริการสำหรับเด็ก

• เด็กอายุไม่เกิน 4 ขวบ ไม่คิดค่าบริการ
• เด็กอายุตั้งแต่ 5-11 ขวบ นอนร่วมเตียงกับผู้ปกครอง คิดค่าบริการในอัตรา 80% ของผู้ใหญ่
• เด็กอายุตั้งแต่ 12 ขวบขึ้นไป คิดค่าบริการในอัตราเดียวกันกับผู้ใหญ่
…………………………………………………………………………………………………………………..

** ** อัตราค่าบริการนี้ยกเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่, สงกรานต์, วันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดต่อเนื่องเช่นวันพ่อ, วัน
รัฐธรรมนูญ, วันแรงงาน, ฯลฯ เนื่องจากในช่วงดังกล่าวทางโรงแรมจะมีการปรับราคาที่พักสูงกว่าปกติ หาก
ท่านสนใจซื้อแพ็คเกจทัวร์ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวจะต้องสอบถามราคาค่าบริการล่วงหน้า

ค่าบริการนี้รวม

1) รถตู้ปรับอากาศจำนวน 1 คัน รับ-ส่ง จากสนามบินสมุยหรือท่าเรือเฟอรี่ และนำเที่ยวเกาะสมุยตามโปรแกรม
2) ที่พักบนเกาะสมุย 2 คืน โรงแรม 3 ดาว เป็นต้นว่า เนเชอรัลวิง รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดบางปอ, โนวาสมุย รีสอร์ท หาดเฉวง หรือ ละไมบุรี หรือเทียบเท่า
3) อาหาร 6 มื้อ
4) เรือนำเที่ยวเกาะเต่า เกาะนางยวน หรือหมู่เกาะอ่างทอง พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำตื้น (Snorkel) และชูชีพ
5) มัคคุเทศน์นำเที่ยวตลอดโปรแกรม
6) ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท

ค่าบริการนี้ไม่รวม

1) ค่ายานพาหนะในการเดินทางไปและกลับเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
2) ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งนอกเหนือจากรายการที่จัดให้ในแต่ละมื้อ
3) สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีค่าใช้จ่ายภายในโรงแรม เป็นต้นว่ามินิบาร์, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด และนวดแผนไทย
4) ค่าเช่าเรือคยัคที่หมู่เกาะอ่างทอง (ค่าเรือลำละ 500 บาท นั่งได้ 2 ท่าน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง)
5) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
6) ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในค่าบริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณบวร ทองเขียว หมายเลขโทรศัพท์ 089-2448545 หรืออีเมล์มาที่ w-ecotour@hotmail.com


Conditions

หมายเหตุ ; หากท่านต้องการให้มีบริการจัดรถตู้รับ-ส่งจากกรุงเทพฯด้วย เรายินดีเพิ่มบริการในส่วน
นี้ให้ โดยจะรับจำนวนขั้นต่ำ 5 ท่าน และคิดค่าบริการในอัตราดังนี้

สมุย

ข้อมูลสนับสนุนการเดินทาง (กรณีเดินทางมาเอง)

1) การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ
1.1) จากกรุงเทพฯมายังเกาะสมุย มีรถโค้ชปรับอากาศของบริษัทขนส่ง และบริษัทสมบัติทัวร์ มีรายละเอียดดังนี้ (ใช้เวลาในการเดินทาง 11 ชั่วโมง / ค่าโดยสารยังไม่รวมค่าเรือเฟอรี่อีก 140 บาท/ท่าน)
บริษัทขนส่ง จำกัด
• ออกจากสถานีขนส่งสายใต้แห่งใหม่ (ตลิ่งชัน) บริการหลายเที่ยว มีทั้งรถปรับอากาศสองชั้น 40 ที่นั่ง(ม.1 ข.) ออกจากกรุงเทพฯเวลา 19:00 น., 19:30 น., 20:00 น., 20:20 น. และ 20:30 น.ค่าโดยสาร 542 บาท/ที่นั่ง และรถปรับอากาศชั้นเดียว 44 ที่นั่ง(ม.2) ออกจากกรุงเทพฯเวลา 18:30 น. และ 19:30 น. ค่าโดยสาร 421 บาท/ที่นั่ง
• ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต มีทั้งรถปรับอากาศ V.I.P. 24 ที่นั่ง (ม.1 ก.) ออกจากกรุงเทพฯเวลา 18:25 น ค่าโดยสาร 843 บาท/ที่นั่ง และรถปรับอากาศชั้นเดียว 44 ที่นั่ง(ม.2) ออกจากกรุงเทพฯเวลา 19:15 น. ค่าโดยสาร 421 บาท/ที่นั่ง
บริษัท สมบัติทัวร์
• ออกจากสถานีขนส่งสายใต้แห่งใหม่ (ตลิ่งชัน) มีรถปรับอากาศ V.I.P. 32 ที่นั่ง (ม.1 พ.) ออกจากกรุงเทพฯเวลา 19:00 น และ 20:00 น.ค่าโดยสาร 632 บาท/ที่นั่ง
1.2) จากเกาะสมุยกลับกรุงเทพฯ มีรถโค้ชปรับอากาศของบริษัทสมบัติทัวร์ ออกจากสมุยเวลา 07:30 น. เป็นรถปรับอากาศ ค่าโดยสาร 682 บาท/ที่นั่ง ส่วนช่วงบ่ายมีรถปรับอากาศ V.I.P. 32 ที่นั่ง (ม.1 พ.) ออกจากสมุยเวลา 15:30 น และรถของบริษัทขนส่ง เป็นรถปรับอากาศ V.I.P. 24 ที่นั่ง (ม.1 ก.) ออกจากสมุยเวลา 15:30 น., 16:30 น. และ 17:30 น. ตามลำดับ
เบอร์โทรติดต่อสำรองที่นั่ง
บริษัทขนส่ง จำกัด 02-4224444, 02-2623456, 02-422-4400-1, 02-9846122
บริษัทสมบัติทัวร์ 02-8946050-1, 02-5378333, 02-5378383 สมุย 077-420792

2) การเดินทางโดยเครื่องบิน
2.1) จากกรุงเทพฯมายังสมุย สามารถใช้บริการของการบินไทย และบางกอกแอร์เวย์ (คัดเฉพาะเที่ยวบินที่
เดินทางถึงสนามบินสมุยไม่เกิน 11:00 น.) ดังนี้
• การบินไทย (ขึ้นจากสุวรรณภูมิ) มี 1 เที่ยวบิน เวลา 07:45 น. ถึงสมุยเวลา 08:50 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Contact Center สายการบินไทย โทร 02-356-1111
• บางกอกแอร์เวย์ (ขึ้นจากสุวรรณภูมิ) มี 4 เที่ยวบิน ได้แก่เที่ยวเวลา 06:00 น., 08:15 น., 09:00 น. และ 09:40 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1771 หรือ 02-270-6699, 02-2534014 สนง.สมุย 077-421483, 077-421297 และที่สนามบินสมุย 077-422514-9
(จำนวนเที่ยวบินและตารางเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบล่วงหน้า)
2.2) จากสมุยไปยังกรุงเทพฯ สามารถใช้บริการของการบินไทย และบางกอกแอร์เวย์ (คัดเฉพาะเที่ยวบินที่
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิไม่เกิน 12:00 น.) ดังนี้
• การบินไทย มี 1 เที่ยวบิน เวลา 09:30 น. ถึงกรุงเทพฯเวลา 10:35 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Contact Center สายการบินไทย โทร 02-356-1111
• บางกอกแอร์เวย์ มี 4 เที่ยวบิน ได้แก่เที่ยวเวลา 06:00 น., 07:45 น., 10:00 น. และ 10:45 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1771 หรือ 02-270-6699, 02-2534014 สนง.สมุย 077-421483, 077-421297 และที่สนามบินสมุย 077-422514-9
(จำนวนเที่ยวบินและตารางเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบล่วงหน้า)


 
เที่ยวกับวนกร สนุก ปลอดภัย ได้สาระ
 
[ หน้าแรก ] [ โปรแกรมทัวร์ ] [ เกร็ดธรรมชาติ ] [ กิจกรรมทางบ้าน ] [ ห้องแสดงภาพ ] [ ของที่ระลึก ] [ สมุดเยี่ยม ]
   
© 2002 : www.wanakorn.com ; เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/554 .dealmonitors
Free Web Counter
-->