วนกรอีโคทัวร์ ทัวร์ ล่องแก่ง โปรแกรมทัวร์ เที่ยว สัมนา สถานที่ท่องเที่ยว Package  tour แพจเกจทัวร์ ท่องเที่ยงเชิงนิเวศน์ สัตว์ป่า เกาะช้าง หัวหิน เกาะเสม็ด ท่องเที่ยว
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ เกร็ดธรรมชาติ กิจกรรมทางบ้าน ห้องแสดงภาพ ของที่ระลึก สมุดเยี่ยม
 

PN 201 ; หมู่เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1 คืน ( ช่วง 1 พ.ย. – 15 พ.ค. ของทุกปี)

ดำน้ำชมปะการังอ่าวผักกาด หินแพ และเกาะตอรินลา

 

            โปรแกรมนำเที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์ สำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัด ด้วยแพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน นำท่านสัมผัสความงามของโลกใต้ทะเลกับกิจกรรมดำน้ำชมปะการังแบบสนอร์เกิล (Snorkeling) ที่อ่าวผักกาด หินแพ และเกาะตอรินลา บริการพร้อมอาหาร 5 มื้อ

วันแรก ; เกาะสุรินทร์เหนือ เกาะตอรินลา อ่าวผักกาด

06:00 น.       พบกันที่ท่ารถ บ.ข.ส. อ.คุระบุรี / เดินทางสู่ท่าเรือคุระบุรีดัวยรถสองแถว

07:00 น.       รับประทานอาหารเช้า (1)

08:30 น.       เรือออกจากท่า มุ่งหน้าไปยังหมู่เกาะสุรินทร์โดยเรือใหญ่

หมู่เกาะสิมิลัน

11:30 น.       ถึงเกาะสุรินทร์เหนือ อันเป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติและหมู่บ้านชาวเล (มอร์แกน) เก็บสัมภาระเข้าที่พัก(เต็นท์ ) เสร็จแล้วรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (2)

13:00 น.       สัมผัสโลกใต้ทะเลด้วยกิจกรรมดำน้ำชมปะการังแบบสนอร์เกิล (Snorkeling) บริเวณเกาะตอรินลา และอ่าวผักกาด เพื่อสัมผัสและพิสูจน์ว่าหมู่เกาะสุรินทร์ยังมีความงามของปะการังน้ำตื้นอย่างไม่สร่างซาแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยหรือคลื่นยักษ์สึนามิก็ตาม

หมู่เกาะสิมิลัน

18:30 น.       รับประทานอาหารเย็น (3) / พักผ่อน

 

 
วันที่สอง ;       ดำน้ำชมปะการังที่หินแพ เดินทางกลับ


08:00 น.       
รับประทานอาหารเช้า (4)

09:00 น.       ดำน้ำบริเวณหินแพ แหล่งดำน้ำที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของกาะ ชมโลกใต้น้ำที่มีทั้งปลาสวยงามนานาชนิดทั้งปลาการ์ตูน ปลาผีเสื้อ ดอกไม้ทะเลและปะการังหลากสีสัน

หมู่เกาะสิมิลัน

12:00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน (5)

13:00 น.       โบกมือลาหมู่เกาะสุรินทร์ นั่งเรือกลับฝั่ง

16:00 น.       ถึงท่าเรือคุระบุรีโดยสวัสดิภาพ

18:00 น.       เดินทางกลับกรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการ (สำหรับลูกทัวร์ชาวไทย)

 

**รับจำนวนขั้นต่ำ 2 ท่าน / สามารถกำหนดวันเดินทางได้ **
จำนวนลูกทัวร์ 2 ท่าน คิดค่าบริการท่านละ 3,600 บาท
จำนวนลูกทัวร์ 3 ท่าน คิดค่าบริการท่านละ 3,500 บาท
จำนวนลูกทัวร์ 4 ท่าน คิดค่าบริการท่านละ 3,400 บาท
จำนวนลูกทัวร์ 5 ท่าน คิดค่าบริการท่านละ 3,300 บาท
จำนวนลูกทัวร์ตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป คิดค่าบริการท่านละ 3,200 บาท


***ราคานี้เดินทางโดยเรือธรรมดา กรณีเลือกเดินทางโดยเรือ Speed Boat คิดค่าบริการเพิ่มท่านละ 300 บาท


ค่าบริการนี้รวม

1) รถรับ-ส่ง จากท่ารถ บ.ข.ส. ไปยังท่าเรือคุระบุรี
2) เต้นท์พักแรม 1 คืน พร้อมเครื่องนอน
3) อาหาร 5 มื้อ
4) เรือรับ-ส่ง ระหว่างท่าเรือคุระบุรีกับเกาะสุรินทร์
5) เรือหางยาวสำหรับออกไปดำน้ำดูปะการังตามจุดต่างๆพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำและชูชีพ
6) ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
7) มัคคุเทศน์นำเที่ยวตลอดโปรแกรม
8) ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองสูงสุดท่านละ 200,000 บาท

ค่าบริการนี้ไม่รวม

1) ค่ายานพาหนะในการเดินทางไป-กลับ อ.คุระบุรี จังหวัดพังงา
2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
3) ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในค่าบริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณบวร ทองเขียว หมายเลขโทรศัพท์ 089-2448545 หรืออีเมล์มาที่ w-ecotour@hotmail.com


Conditions

หมายเหตุ ; 1) หากท่านต้องการให้มีบริการจัดรถตู้รับ-ส่งจากกรุงเทพฯด้วย เรายินดีเพิ่มบริการในส่วน
นี้ให้ โดยจะต้องมีจำนวนลูกทัวร์ขั้นต่ำ 5 ท่าน และจะคิดค่าบริการในอัตราดังนี้
• จำนวนลูกทัวร์ 5 ท่าน คิดค่าบริการท่านละ 5,500 บาท
• จำนวนลูกทัวร์ 6 ท่าน คิดค่าบริการท่านละ 5,100 บาท
• จำนวนลูกทัวร์ 7 ท่าน คิดค่าบริการท่านละ 4,800 บาท
• จำนวนลูกทัวร์ 8 ท่าน คิดค่าบริการท่านละ 4,600 บาท
• จำนวนลูกทัวร์ 9 ท่าน คิดค่าบริการท่านละ 4,500 บาท
2) รายละเอียดจุดดำน้ำต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
ของธรรมชาติในขณะนั้นเป็นหลัก

 

ข้อมูลสนับสนุนการเดินทาง (กรณีเดินทางมาเอง)

1) จากกรุงเทพฯมายัง อ.คุระบุรี จ.พังงา สามารถใช้บริการรถโค้ชปรับอากาศของบริษัทต่างๆได้ดังนี้
1.1) บริษัทลิกไนท์ทัวร์ ออกจากกรุงเทพฯเวลา 19:05 น. ถึงคุระบุรีประมาณตี 5 เป็นรถปรับอากาศ 38 ที่นั่ง ราคาค่าโดยสาร 551 บาท / ที่นั่ง
1.2) บริษัทภูเก็ตเซ็นทรัลทัวร์ และภูเก็ตท่องเที่ยว ออกจากกรุงเทพฯเวลา 18:50 น. ถึงคุระบุรีประมาณตี 5 เป็นรถปรับอากาศ 38 ที่นั่ง ราคาค่าโดยสาร 551 บาท / ที่นั่ง
1.3) บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถสายกรุงเทพฯ-โคกกลอย ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 20:00 น. ถึงคุระบุรีประมาณ 6 โมงเช้า เป็นรถปรับอากาศ 38 ที่นั่ง ราคาค่าโดยสาร 551 บาท / ที่นั่ง
2) จากคุระบุรีไปกรุงเทพฯ สามารถใช้บริการรถโค้ชปรับอากาศของบริษัทต่างๆได้ดังนี้
2.1) บริษัทลิกไนท์ทัวร์ แล่นผ่านคุระบุรีเวลา 6 โมงเย็นโดยประมาณ ถึงกรุงเทพประมาณตี 4 เป็นรถปรับอากาศ V.I.P. 32 ที่นั่ง และรถปรับอากาศ 38 ที่นั่ง (สลับกันวิ่งคนละวัน) ราคาค่าโดยสาร 643 และ 551 บาท / ที่นั่ง ตามลำดับ
2.2) บริษัทภูเก็ตเซ็นทรัลทัวร์ และภูเก็ตท่องเที่ยว มีรถแล่นผ่านคุระบุรีเวลา 6 โมงเย็นโดยประมาณ ถึงกรุงเทพประมาณตี 4 เป็นรถปรับอากาศ 38 ที่นั่ง ราคาค่าโดยสาร 551 บาท / ที่นั่ง
2.3) บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถสายกรุงเทพฯ-โคกกลอย แล่นผ่านคุระบุรีเวลา 6 โมงเย็นโดยประมาณ ถึงกรุงเทพประมาณตี 4 เป็นรถปรับอากาศ 38 ที่นั่ง ราคาค่าโดยสาร 551 บาท / ที่นั่ง
เบอร์โทรติดต่อสำรองที่นั่ง
บริษัท ลิกไนท์ทัวร์ สนง.ตะกั่วป่า โทร. 076-441107 กรุงเทพฯ โทร. 02-8946151-3
บริษัท ภูเก็ตเซ็นทรัลทัวร์ สนง.ตะกั่วป่า 076-421848 กรุงเทพฯ โทร. 02-8946171-2
บริษัท ภูเก็ตท่องเที่ยว สนง.ภูเก็ต 076-222107-9 กรุงเทพฯ โทร. 02-8859025-6 ,
02-984-6144-5
บริษัท ขนส่ง จำกัด สนง.ตะกั่วป่า 076-471098 กรุงเทพฯ โทร. 02-4224443-4

................................................................................................................................................................

* ภาพทิวทัศน์หมู่เกาะสุรินทร์ นำมาจากเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพรรณพืช www.dnp.go.th


 
เที่ยวกับวนกร สนุก ปลอดภัย ได้สาระ
 
[ หน้าแรก ] [ โปรแกรมทัวร์ ] [ เกร็ดธรรมชาติ ] [ กิจกรรมทางบ้าน ] [ ห้องแสดงภาพ ] [ ของที่ระลึก ] [ สมุดเยี่ยม ]
   
© 2002 : www.wanakorn.com ; เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/554 .dealmonitors
Free Web Counter
-->