วนกรอีโคทัวร์ ท่องเที่ยว, แพคเกจทัวร์, ท่องเที่ยว, ทัวร์, โปรแกรมทัวร์
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ เกร็ดธรรมชาติ กิจกรรมทางบ้าน ห้องแสดงภาพ ของที่ระลึก สมุดเยี่ยม
 
เที่ยวกับวนกร สนุก ปลอดภัย ได้สาระ
นก นกเอี้ยง นก ต่างๆ ชนิดนก
 

นำเสนอเกร็ดความรู้ในแง่มุมแบบกว้างๆทั้งในส่วนของธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่า การท่องเที่ยวและการอนุรักษ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ..

 
ผีเสื้อ
 

แนะนำเกี่ยวกับการจำแนกผีเสื้อในระดับวงศ์และหลักการดูผีเสื้อในขั้นต้น ( มีภาพประกอบ )

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ..

 
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
 

มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมากกว่า 40 ชนิด มาแนะนำให้ท่านได้รู้จัก ( มีคำบรรยายและภาพประกอบ )

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ..

 
สัตว์เลื้อยคลาน
 

นำเสนอข้อมูลสัตว์เลื้อยคลานกว่า 10 ชนิด พร้อมคำบรรยายและภาพประกอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ..

 
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
 

นำเสนอข้อมูลสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่สำคัญๆพร้อมคำบรรยายและภาพประกอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ..

 
นำเสนอข้อมูลสัตว์ป่าน่ารักจากต่างแดนกว่า 10 ชนิด พร้อมคำบรรยายและภาพประกอบ
 

นำเสนอข้อมูลสัตว์ป่าน่ารักจากต่างแดนกว่า 10 ชนิด พร้อมคำบรรยายและภาพประกอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ..

 
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
 
มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมากกว่า 40 ชนิด มาแนะนำให้ท่านได้รู้จัก ( มีคำบรรยายและภาพประกอบ )
 
Untitled Document
????????????????
 
 ????????????????,Malayan PorcupineH, ystrix brachyura . Malayan PorcupineH, ystrix brachyura 
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
??????
 
??????,Leopard Cat , Prionailurus bengalensis . Leopard Cat , Prionailurus bengalensis 
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
?????
 
?????,Slow Loris , Nycticebus coucang . Slow Loris , Nycticebus coucang 
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
??????
 
??????,Rhesus Macaque, Macaca mulatta . Rhesus Macaque, Macaca mulatta  
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
????????????
 
????????????,<DIV align=left>????????? ; Asiatic Jackal (Golden Jackal)</DIV>
<DIV align=left>??????????????? ; Canis aureus</DIV> .
????????? ; Asiatic Jackal (Golden Jackal)
??????????????? ; Canis aureus
 
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
???????????????
 
???????????????,<DIV align=left>????????? ; Oriental Small-clawed Otter   </DIV>
<DIV align=left>??????????????? ; Aonyx cinerea  </DIV> .
????????? ; Oriental Small-clawed Otter  
??????????????? ; Aonyx cinerea 
 
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
????
 
????,<DIV align=left>????????? ; Asiatic Elephant</DIV>
<P align=left>??????????????? ; Elephas maximus</P> .
????????? ; Asiatic Elephant

??????????????? ; Elephas maximus

 
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
???????, ????????
 
???????, ????????,<DIV align=left>????????? ; Silvered Langur   </DIV>
<DIV align=left>??????????????? ; Presbytis cristatus  </DIV> .
????????? ; Silvered Langur  
??????????????? ; Presbytis cristatus 
 
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
??????????
 
??????????,<DIV align=left>????????? ; Lar Gibbon (White-handed Gibbon)</DIV>
<DIV align=left>??????????????? ; Hylobates lar</DIV> .
????????? ; Lar Gibbon (White-handed Gibbon)
??????????????? ; Hylobates lar
 
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
???????
 
???????,<DIV align=left>????????? ; Malayan Tapir</DIV>
<DIV align=left>??????????????? ; Tapirus indicus<U></U></DIV> .
????????? ; Malayan Tapir
??????????????? ; Tapirus indicus
 
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
????????
 
????????,<DIV align=left>????????? ; Fea''s Muntjak (Fea''s Barking Deer)</DIV>
<P align=left>??????????????? ; Muntiacus feae</P> .
????????? ; Fea''s Muntjak (Fea''s Barking Deer)

??????????????? ; Muntiacus feae

 
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
??????, ???
 
??????, ???,<DIV align=left>????????? ; Barking Deer (Common Barking Deer)</DIV>
<DIV align=left>??????????????? ; Muntiacus muntjak<U></U></DIV> .
????????? ; Barking Deer (Common Barking Deer)
??????????????? ; Muntiacus muntjak
 
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
?????????(??????)
 
?????????(??????),<DIV align=left>????????? ; Hog Deer</DIV>
<P align=left>??????????????? ; Cervus porcinus</P> .
????????? ; Hog Deer

??????????????? ; Cervus porcinus

 
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
??????????
 
??????????,<DIV align=left>????????? ; Thai Brow-antlered Deer</DIV>
<DIV align=left>??????????????? ; Cervus eldi siamensis</DIV> .
????????? ; Thai Brow-antlered Deer
??????????????? ; Cervus eldi siamensis
 
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
????
 
????,<DIV align=left>????????? ; Schomburgk?s Deer</DIV>
<DIV align=left>??????????????? ; Cervus schomburgki<U></U></DIV> .
????????? ; Schomburgk?s Deer
??????????????? ; Cervus schomburgki
 
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
??????? (???????)
 
??????? (???????),<DIV align=left>????????? ; Sambar Deer</DIV>
<P align=left>??????????????? ; Cervus unicolor</P> .
????????? ; Sambar Deer

??????????????? ; Cervus unicolor

 
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
??????
 
??????,<DIV align=left>????????? ; Goral</DIV>
<DIV align=left>??????????????? ; Nemorhedus caudatus<U></U></DIV> .
????????? ; Goral
??????????????? ; Nemorhedus caudatus
 
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
???????, ?????, ????, ????
 
???????, ?????, ????, ????,<DIV align=left>??????????????? ; Capricornis sumatraensis</DIV> .
??????????????? ; Capricornis sumatraensis
 
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
?????, ?????
 
?????, ?????,<DIV align=left>????????? ; Kouprey ( Kouproh)</DIV>
<P align=left>??????????????? ; Bos sauveli</P> .
????????? ; Kouprey ( Kouproh)

??????????????? ; Bos sauveli

 
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
??????
 
??????,<DIV align=left>????????? ; Guar</DIV>
<P align=left>??????????????? ; Bos gaurus</P> .
????????? ; Guar

??????????????? ; Bos gaurus

 
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
??????
 
??????,<DIV align=left>????????? ; Banteng</DIV>
<DIV align=left>??????????????? ; Bos javanicus</DIV> .
????????? ; Banteng
??????????????? ; Bos javanicus
 
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
??????
 
??????,<DIV align=left>????????? ; Malayan Sun Bear</DIV>
<DIV align=left>??????????????? ; Helarctos malayanus<U></U></DIV> .
????????? ; Malayan Sun Bear
??????????????? ; Helarctos malayanus
 
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
???????
 
???????,<DIV align=left>????????? ; Asiatic Black Bear</DIV>
<DIV align=left>??????????????? ; Selenarctos thibetanus<U></U></DIV> .
????????? ; Asiatic Black Bear
??????????????? ; Selenarctos thibetanus
 
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
?????, ?????????
 
?????, ?????????,<DIV align=left>????????? ; Binturong (Bear Cat)</DIV>
<DIV align=left>??????????????? ; (Arctictis binturong)</DIV> .
????????? ; Binturong (Bear Cat)
??????????????? ; (Arctictis binturong)
 
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
??????
 
??????,<DIV align=left>????????? ; Asiatic Golden Cat(Temminck''s Cat)  </DIV>
<DIV align=left>??????????????? ;  Profelis temmincki  </DIV> .
????????? ; Asiatic Golden Cat(Temminck''s Cat) 
??????????????? ;  Profelis temmincki 
 
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
???????
 
???????,<DIV align=left>????????? ; Fishing Cat</DIV>
<P align=left>??????????????? ; Prionailurus viverrinus</P> .
????????? ; Fishing Cat

??????????????? ; Prionailurus viverrinus

 
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
??????? (??????)
 
??????? (??????),<DIV align=left>????????? ; Leopard (Panther)</DIV>
<P align=left>??????????????? ; Panthera pardus</P> .
????????? ; Leopard (Panther)

??????????????? ; Panthera pardus

 
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
????????????
 
????????????,<DIV align=left>????????? ; Tiger</DIV>
<P align=left>??????????????? ; Panthera tigris</P> .
????????? ; Tiger

??????????????? ; Panthera tigris

 
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
 
 
เที่ยวกับวนกร สนุก ปลอดภัย ได้สาระ
 
[ หน้าแรก ] [ โปรแกรมทัวร์ ] [ เกร็ดธรรมชาติ ] [ กิจกรรมทางบ้าน ] [ ห้องแสดงภาพ ] [ ของที่ระลึก ] [ สมุดเยี่ยม ]
   
© 2002 : www.wanakorn.com ; เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่12/554
Free Web Counter